Tennis

Kjenner du de vanligste skadene i tennis?

Idretten består av hyppige start og stopp og utfall, noe som gjør at ankelovertråkk er vanlig.

Tennisspillere kan også oppleve muskelrift i legg, lår og lyske og vridninger i kneet som følge av raske retningsforandringer eller den for enkelte spillertyper svært populære åpne fotstillingen på forhånd. De som spiller med tennis, vil også kunne få belastningsskader fordi de gjør mange av de samme bevegelsene mange ganger. I løpet av en gjennomsnittlig kamp server og smasher spillerne mer enn 100 ganger, som regel med svært høy hastighet. Igjen er skulderen, lysken, knærne, akillesene og korsryggen områder som er spesielt utsatt for belastningsskader.

Typiske skader:

  • Overtråkk (ankel)
  • Muskelstrekk i leggen
  • Akillestendinopati 
  • Lyskesmerte
  • Ryggsmerte
  • Kastskulder
  • Seneproblemer i rotatorcuffen (skulder)
  • Tennisalbue