Trener utdanning i Norges Bokseforbund

Kompendiet ”Idrettsskader og forebygging i boksing" er for trenere og er utarbeidet for å være en del av trener 2-utdanningen i Norges Bokseforbund.

Innfrier kompetansekravene for trener 2-utdanning

Hensikten med dette kompendiet er å formidle kunnskap om idrettsskader slik at treneren har mulighet til å forstå hvordan slike skader kan forebygges, kjenne til de vanligste skadetypene hos bokseutøvere og hvordan de skal behandles.

I boksing er det, som i alle andre idrettsgrener, risiko for skade. Overfladiske skader (skrubbsår og blåmerker) samt muskel og leddbåndskader kan nevnes som typiske akutte skader, men også hodeskader er en risiko hos disse utøvere.

Forekomsten av belastningsskader i boksing er mindre belyst, men ut fra erfaring fra boksetrenere i forskjellige boksemiljøer i Norge er denne type skade er langt hyppigere enn det som er rapportert i forskningen. Både akuttskader og belastningsskader kan bety redusert funksjon, prestasjon og psykisk velvære, føre til fravær fra trening eller konkurranse og gi økonomiske konsekvenser for eliteutøveren. Å forebygge og behandle idrettsskader må derfor sees som et viktig mål, for både utøvere og trenere innen boksing.

Samarbeidsprosjekt mellom NIF, Norges Bokseforbund og Senter for idrettsskadeforskning

Kompendiet er finansiert av Norges idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komite samt Norges Bokseforbund. Kompendiet er utarbeidet av Kristina Lindquist Skaug, fysioterapeut, i samarbeid med Senter for idrettsskadeforskning.