HVA ER SKADEFRI?

SKADEFRI er en del av Senter for idrettsskadeforskning som ble etablert ved Norges idrettshøgskole i mai 2000. Senteret er et tverrfaglig forskningsmiljø med både idrettsfaglig og medisinsk kompetanse. Over 40 forskere er tilknyttet senteret, som ledes av professor Roald Bahr og professor Lars Engebretsen. Senter for idrettsskadeforskning er i dag anerkjent som et av verdens ledende forskningsmiljø innenfor idrettsmedisin og drives i nært samarbeid med Olympiatoppen. Les mer om senteret på www.klokeavskade.no

Se video

Formålet er å forebygge skader og andre helseproblemer i idrett, med fokus på risikofaktorer, skademekanismer og skadeforebyggende tiltak.

Verktøyene vi bruker i SKADEFRI for å gjøre kunnskap om idrettsskader og forebyggingen av dem lett tilgjengelig er:

  • Nettsiden Skadefri.no
  • Appen Skadefri
  • Skadefri-teamets fire hovedsøyler; sosiale medier, trenerutdanning, toppidrettsundervisning og klubbkvelder