Trener 2 utdanning i Norges Svømmeforbund

Kompendiet ”Idrettsskader og forebygging" er for trenere og har fokus på idrettsskader og skadeforebygging innen svømming. Kompendiet er utarbeidet for å være en del av trener 2-utdanningen i Norges Svømmeforbund.

Innfrir kompetansekravene for trener 2-utdanning

I svømming er det, som i alle andre idrettsgrener, risiko for skade. For svømmere består i hovedsak skadene av belastningsskader, med skulder, rygg og kne som de dominerende områdene. Svømmere er i tillegg til skader oftere utsatt for svømmerøre og anstrengelsesutløst astma. For svømmere kan både akutte skader, belastningsskader og sykdom bety redusert funksjon, prestasjon og psykisk velvære, føre til fravær fra trening eller konkurranse og gi økonomiske konsekvenser for eliteutøveren.

Forebygging og eventuelt behandling av idrettsskader må derfor sees som et viktig mål, både for utøveren og for treneren.

Samarbeidsprosjekt mellom NIF, Norges Svømmeforbund og Senter for idrettsskadeforskning

Kompendiet er finansiert av Norges idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komite samt Norges Svømmeforbund. 

Vi ønsker derfor at dere med dette kompendium får et redskap som kan være med på å redusere antallet og alvorlighetsgraden av idrettsskader innen svømming.

Hilsen Norges Svømmeforbund