Klatring

Golfalbue

At golfspillere er utsatt for golfalbue, er nok ingen overraskelse. Men skaden er utbredt også hos andre idrettsutøvere, blant annet tennisspillere og klatrere.

En golfalbue er en belastningsskade som kan oppstå etter mye bruk av muskulaturen som bøyer albueleddet.

Risikofaktorer

For idrettsutøveren er endringer i treningsplan, teknikkforandringer, total belastning i dagliglivet og dårlig tilpasset treningsutstyr regnet som risikofaktorer som kan bidra til utvikling av tilstanden.

Symptomer og tegn

Smerten er lokalisert på innsiden av albuen. Muskulaturen rundt albuen går over til håndleddet, så aktiviteter som innebærer gjentatte fleksjonsbevegelser (bøy) av håndleddet kan virke smerteprovoserende. En golfalbue kan oppstå når treningsmengden økes mye over kort tid. Hendelsen kan virke akutt, men er gjerne et resultat av en mer langvarig prosess. 

Diagnose

Diagnoses stilles av lege eller fysioterapeut etter klinisk undersøkelse. 

Senesmerter

Golfalbue kalles på fagspråket medial epikondyalgi og betyr egentlig "senesmerter på innsiden av albuen".

Behandling

Den viktigste behandlingen er aktivitetsstyring. Det betyr at aktiviteter som forverrer symptomene bør begrenses eller unngås en kort periode. Det anbefales å gjøre dette i dialog med trener og fysioterapeut.

Teknikk bør kartlegges for å se om man kan minske belastningen ved å utføre bevegelsene annerledes. Et viktig aspekt ved rehabiliteringen er å gå gradvis tilbake til idrettsspesifikke aktiviteter. En god dialog mellom trener og fysioterapeut er å anbefale.

Passive behandlingsteknikker som is og massasje, kan virke smertelindrende i et kort perpektiv, men bør kun brukes i tillegg til andre behandlingstiltak som nevnt over.

Tøying av muskulaturen bør unngås, da det kan irritere senene ytterligere.

Viktig med belastning

For å bli bra, er det viktig å finne riktig treningsbelastning. Hvis man ikke bruker armen i det hele tatt, reduseres tåleevnen til senen ytterligere.

Prognose

Hvis man kommer tidlig i gang med behandling, kan man bli helt bra igjen og returnere til aktivitetsnivået man hadde før skaden.

Albue