Håndball

Knærne liker at du er lett på tå

Senter for idrettsskadeforskning har forsket på hva som reduserer korsbåndskader i håndball. Konklusjonen er entydig: Vær lett på tå, og sett smale finter!

Studien bygger på et omfattende analysearbeid med bidrag fra 123 av Norges beste kvinnelige håndballspillere. Utgangspunktet for studien var at altfor mange håndballspillere, særlig kvinner, skader det fremre korsbåndet. Dette ville vi se hva vi kunne gjøre med.

Det er utviklet flere tester for å identifisere spillere med økt risiko for å bli skadet, men dette har vist seg å ikke være effektivt nok. For hvis man er skadet, får man ikke mindre vondt av at man ble advart på forhånd.

Det viktigste tiltaket for å redusere skader i det fremre korsbåndet er forebyggende trening – dette kan mer enn halvere risikoen. I tillegg er det viktig med riktig teknikk når man finter.

Skades uten kontakt

En stor del av de fremre korsbåndskadene skjer i finter der den skadde spilleren ikke er i kontakt med motspilleren.

Vår studie viser hvordan ulike finteteknikker påvirker spillerens knebelastning, noe som igjen knyttes til skaderisikoen. Funnene er relevante for teknikktreningen i hver håndballøkt.

Knebelastningen må reduseres

I vår bevegelseslab gjennomførte 123 kvinnelige elitehåndballspillere finter som er typiske i en kampsituasjon. Disse ble registrert med et bevegelsesanalysesystem. Et mål var å analysere kreftene som påvirker belastningen på kneet. Dette kalles ofte for valgusmomenter. Her spiller flere faktorer inn, men spesielt knevalgus. Knevalgus kan grovt forenklet betyr at kneet beveger seg innover. Om man står rett opp og ned, med føttene litt fra hverandre, og lar knærne treffe hverandre i midten, har man et eksempel på dette. Økt knevalgus fører til større belastning av ben og leddbånd. 

Knær over tær

Finteteknikken ble beskrevet ved å se på de ulike fintenes enkeltfaktorer. Vi undersøkte 12 faktorer for å finne ut hva slags betydning disse hadde for spillernes maksimale valgusmomenter under fintebevegelsen, blant annet knevalgus, tålanding, fart inn i finten og bredde på finten.

Spillere som utførte finter med mye knevalgus og hællanding, og som satt brede finter, hadde høyere valgusmomenter enn spillere som ikke gjorde dette.

Hvis man derimot vil unngå dette, er hemmeligheten å fokusere på å ha knærne over tærne i fintebevegelsen.

Kort oppsummert kan man derfor si at knær over tær er en viktig strategi for å unngå knebelastning, noe som igjen er knyttet til fremre korsbåndskader. Håndballspillere som vil dempe belastningen, anbefales også å lande på tærne.

Studien viste også høyere valgusmomenter når farten økte, men dette er ikke en faktor som det er relevant å angripe i det forebyggende arbeidet, for dette har med spillets gang og prestasjonenes kvalitet å gjøre.

Forebyggingsprogrammene som det er lenket til her på siden, er laget med hensyn til de viktigste funnene i denne studien. De er en billig investering for den som ønsker å redusere skadene.