Rugby

Kjenner du de vanligste skadene i rugby?

De fleste skadene i rugby kommer under kamp, og ikke overraskende oppstår over halvparten av dem i taklinger og kontaktsituasjoner.

De fleste av disse skadene er hjernerystelser, akutte kneskader, skulder- og ankelskader. Muskelstrekk i lyske og år er også vanlig. Hjernerystelser er en av skadene som fører til mest skadefravær i rugby, og kan dessuten gi alvorlige konsekvenser også utenfor banen. Det er derfor svært viktig å få stilt en korrekt diagnose på et tidlig tidspunkt ved mistanke om hjernerystelse.

Følg lenkene på denne siden for å lese mer om de vanligste skadene i rugby.

  • Hjernerystelse
  • Skulder ut av ledd
  • Kragebensbrudd
  • Kneskader – fremre og bakre korsbåndskade, sidebåndskader
  • Ankelovertråkk
  • Muskelstrekk i lyske og lår