Hånd

Vekstsoneskader i fingrene (epifyseskader)

Skader i vekstsonene forekommer bare hos ungdom i vekst. På fagspråket kalles de epifyseskader. Epifyseskader i fingrene er vanligst i klatring, på grunn av den høye belastningen på fingrene. Dette er en skade som det er viktig å være oppmerksom på, og ta på alvor, for å unngå senere konsekvenser.

Årsaker

På enden av knoklene er det vekstsoner (epifyseskiver), og lengdeveksten i skjelettet foregår i disse sonene. Vekstsonene er skadeutsatte, da disse består av brusk og ikke bein (i slutten av puberteten omdannes vekstsonene til bein). Årsaken til vekstsoneskader i fingrene er for høy belastning over tid. Belastningen skyldes ofte fingertung trening. Det kan være klatring på små tak, campustrening (dvs. fingertrening hvor utøveren kun klatrer med hendene og beina henger fritt) eller tung buldring. En for rask økning i mengden klatring er også en risiko. Skaden forekommer først og fremst hos gutter mellom 13-15 år og jenter mellom 12-13 år.

Symptomer

Symptomene er smerter og hevelse i og rundt fingerleddet. Noen ganger er det redusert bevegelighet. Symptomene oppstår som oftest gradvis over tid. Skaden er vanligst i langefingeren (3. finger) i det midterste fingerleddet.

Diagnose

Hvis sykehistorien og den kliniske undersøkelsen gir mistanke om en epifyseskade i fingrene, bør utøveren henvises til røntgen eller MR for å bekrefte diagnosen. Dette er en skade som det er viktig å avdekke tidlig, for å unngå videre nedbrytning av vekstsonen i knokkelen.

Behandling

Behandlingen er et opphold fra idretten i minimum 8 uker. Det er anbefalt å kontrollere at skaden er grodd på røntgen eller MR før utøveren returnerer til idretten.

Prognose

Prognosen er god når diagnosen stilles tidlig og tar pause fra idrett og andre belastende aktiviteter; knokkelen vil da utvikle seg normalt. Hvis diagnosen stilles sent og/eller utøveren fortsetter å trene, er prognosen vesentlig dårligere, med risiko for betydelig vekstforstyrrelse og skjev finger som resultat. I disse tilfellene kan det bli nødvendig å operere fingeren for å rette opp skaden senere.

Forebygging

Vekstsoneskader i fingrene kan forebygges ved å øke treningsmengden gradvis, samt å være forsiktig med fingertrening (varighet, hyppighet og vekt). Det er anbefalt å klatre minst to år før en starter spesifikk fingertrening. Unngå campustrening og fingertung klatring under vekstspurten.

Hånd