Kne

Kneskålen ut av ledd

Hos aktive tenåringer og unge voksne er det ikke uvanlig at kneskålen kommer ut av ledd. Vanligvis glir den tilbake av seg selv, men man trenger normalt en periode med avlastning.

Det er ganske lett å se om kneskålen er ute av ledd – den ligger da langt ut til siden.

Skaden kan skyldes direkte slag, men er oftere assosiert med vridningsbevegelse uten kontakt.

Kneskålen går nesten alltid ut av ledd ut mot yttersiden av kneet. Vanligvis glir den tilbake på plass av seg selv når man retter ut kneet.

Ofte skjer dette så raskt at den skadde ikke helt klar over hva som har skjedd. I denne prosessen kan det oppstå skader langs den midtre kanten av kneskålen.

 

Redusert bevegelighet

Rett etter skaden er det vanlig med smerter langs den midtre kanten av kneskålen og en generell hevelse som begrenser kneets bevegelighet. Å bøye kneet kan være spesielt vanskelig. Om det er første gang kneet går ut av ledd, bør det gjøres en røntgenundersøkelse for å utelukke brudd.

Behandling og rehabilitering

Om ikke kneskålen har glidd tilbake på plass av seg selv, er det viktig å oppsøke medisinsk hjelp med en gang. Det viktigste er deretter å redusere smerte og hevelse. Normalt sett bør kneet avlastes i en periode.

De aller fleste førstegangstilfellene av denne skaden behandles uten operasjon. Målet er å øke styrke og kontroll av musklene rundt kneet, samt å forbedre kjernemuskulaturen. Videre fokuseres det på kroppskontroll og såkalte funksjonelle bevegelsesmønstre, der man forsøker å unngå at kneet havner i en posisjon hvor man er utsatt for ny skade.  Rehabilitering etter førstegangsoperasjon tar mellom 8 og 12 uker. Hovedmålet med rehabiliteringen er å minimere risikoen for ny skade.

Om kneskålen går ut av ledd gjentatte ganger, kan det være nødvendig å operere for å gjøre kneet mer stabilt. Rehabiliteringstiden er lang – minst 12 måneder. En støttebandasje for kneskålen kan være nyttig i kombinasjon med omfattende rehabilitering, men vil ikke alene kunne forhindre at kneet er ustabilt.

Kne