Legg

Akuttskadebehandling av leggskader

På denne siden kan du lese om hvordan man bør gå frem i den akutte fasen når noen har skadet leggen.

Se video

All akuttskadebehandling skjer etter de såkalte PRICE-prinsippene. Målet med denne behandlingen er å

  • Redusere smerter
  • Begrense indre blødninger
  • Legge grunnlaget for en god rehabilitering

PRICE er et engelsk akronym som står for protection, rest, ice, compression og elevation. Dette er prinsipper som står sentralt i all behandling av akutte skader. Skadestedet skal ha beskyttelse, hvile, nedkjøling og komprimering – og det skal holdes over hjertehøyde.

Grunnprinsipper

PRICE er grunnleggende prinsipper som gjelder rask behandling av skader, men de må tilpasses skadested og skadetype, og de må brukes med sunn fornuft.

Selv om dette er allmenne prinsipper som gjelder alle akutte skader, må de tilpasses ut fra skadested og omfang. Hvis det er snakk om alvorlige skader (brudd etc.), er det dessuten viktig å kontakte legevakt eller medisinsk personell så snart som mulig.

Protection (beskyttelse)

Skadestedet skal beskyttes mot ytterligere skade, og det er spesielt viktig de første 48 timene. Årsaken er at i denne perioden vil det fortsatt kunne blø inne i det skadde vevet. 

Rest (hvile)

Når en utøver skader leggen, så skal idrettsaktiviteten avbrytes. Akuttskadebehandling etter PRICE-prinsippene skal igangsettes med en gang. Det er skadetype og alvorlighetsgraden som avgjør hvor lenge du bør være i ro etter en akutt leggskade. Ta kontakt med lege eller fysioterapeut for oppfølging. 

Ice (is)

Hovedpoenget med isbehandling er å lindre smerte, og det skadde området bør kjøles ned jo før, jo heller. 20 minutter med is annenhver time i et døgn eller to har god effekt.

Selv om det finnes mange kommersielle isprodukter, vil det beste ofte være en plastpose med en blanding av knust is og vann. Legg et fuktig håndkle mellom isen og huden. Isen skal legges over skadestedet.

Compression (kompresjon)

Det viktigste en gjør når skaden skjer er å legge på en trykkbandasje. Kompresjonen gjør at en får minimalt med blødning i leggen. Legg gjerne på en firkant med skumgummi eller sammenbrettet papir over skadestedet slik at et blir ekstra kompresjon. Bruk så en elastisk bandasje, legg nedenfra og opp i sirkulære drag. Se lenke med video lenger ned på siden. Bandasjen skal være så stram som mulig, men uten å strupe sirkulasjonen forbi skadestedet. Kompresjonen bør opprettholdes de første 48-72 timer.

Elevation (hold skadestedet høyt)

Hevelse i leggen begrenses ytterligere ved å holde beinet høyt. Aller best effekt blir det når foten/benet ligger høyere enn hjertet. Dette er spesielt viktig de første timene. Husk at kompresjonen skal beholdes døgnet rundt for å minimalisere blødningen (hevelsen) i leddet.

Legg