Ankel og fot

Akuttskadebehandling av ankelskader

På denne siden kan du lese om hvordan man bør gå frem i den akutte fasen når noen har skadet ankelen.

Se video

All akuttskadebehandling skjer etter de såkalte PRICE-prinsippene. Målet med denne behandlingen er å

  • Redusere smerter
  • Begrense indre blødninger
  • Legge grunnlaget for en god rehabilitering.

PRICE er et engelsk akronym som står for protection, rest, ice, compression og elevation. Dette er prinsipper som står sentralt i all behandling av akutte skader. Skadestedet skal ha beskyttelse, hvile, nedkjøling og komprimering – og det skal holdes over hjertehøyde.

Grunnprinsipper

PRICE er grunnleggende prinsipper som gjelder rask behandling av skader, men de må tilpasses skadested og skadetype, og de må brukes med sunn fornuft.

Selv om dette er allmenne prinsipper som gjelder rask behandling av skader, men må de tilpasses ut fra skadested og omfang. Hvis det er snakk om alvorlige skader (brudd, avrevne sener etc.), er det dessuten viktig å kontakte legevakt eller medisinsk personell så snart som mulig.

Protection – å beskytte skadestedet

Beskyttelse handler i denne sammenhengen om å ta spilleren ut av aktivitet for å beskytte mot ytterligere skade. Dette er spesielt viktig i de 48 første timene etter at skaden inntraff. Årsaken er at det fortsatt kan være indre blødninger i skadestedet.

Rest – å hvile skadestedet

Utøveren skal ikke fortsette med aktivitet etter en skade. All belastning bør unngås det første døgnet.

Ice – nedkjøling av skadestedet

Hovedpoenget med isbehandling er å lindre smerte, og ankelen bør kjøles ned jo før, jo heller. 20 minutter med is annenhver time i et døgn eller to har god effekt.

Det finnes mange kommersielle isprodukter, men det beste vil ofte være en plastpose med en blanding av knust is og vann. Legg et fuktig håndkle mellom isen og huden. Hvis man legger isen på begge sier av ankelen, blir smertelindringen så optimal som mulig.

Compression – kompresjon og bandasjering

Det viktigste tiltaket etter en ankelskade, er en trykkbandasje på foten og ankelen. Legg gjerne et ekstra trykk ved hjelp av skumgummi eller sammenrullet papir under ankelknokene – på både innsiden og utsiden av ankelen. Kompresjonen gjør at de indre blødningene minimeres og det blir lite hevelse. Ankelen blir dessuten mindre stiv.

Bruk en elastisk bandasje, og legg den i et fiskebensmønster (se egen video).

Start helt ute ved tærne og avslutt kompresjonen ovenfor skadestedet. Bandasjen skal være så stram som mulig, men uten at den stanser blodsirkulasjonen forbi skadestedet. Bandasjen bør opprettholdes i de første to-tre døgnene.

Elevation – å holde skadestedet høyt

Hevelsen begrenses ytterligere ved å holde benet høyt, og det blir best effekt hvis den holdes over hjertehøyde. Dette er spesielt viktig de første timene, men det er best å la beinet ligge høyt så mye som mulig det første døgnet. Husk at kompresjonen skal beholdes døgnet rundt for å holde blødningen (hevelsen) så liten som mulig.

PRICE, POLICE eller PEACE & LOVE? 

I videoenlinken (Youtube) under fra Idrettsmedisinsk Høstkongress 2020, forklarer Professor Roald Bahr når du skal bruke PRICE, POLICE og PEACE & LOVE. 
Start klippet fra 32:35:  https://www.youtube.com/watch?v=LEmjl2LoLS4&t=1954s 

Ankel og fot