Raske og sterke tak

Hvordan forebygge skader i roing

For å unngå skader i roing bør du gjøre idrettsspesifikke øvelser, utføre robevegelsen med høy teknisk kvalitet, ikke øke treningsmengden for brått og ha riktig tilpasset utstyr.

Se program

Skadet?

I roing er det relativt få skader, og de fleste skadene kommer som følge av overbelastning. Les mer om skader i roing nedenfor.

Les mer om skader i roing