Styrketrening for barn og unge

Kjenner du de vanligste skadene for barn og unge?

Under puberteten er ungdomskroppen skjørere enn vanlig og dermed særlig utsatt for skader. Typiske skader er brudd og skader av vekstsonene. Vekstsonene er ekstra skadeutsatte, både i form av brudd og overbelastning.

Den økte bruddrisikoen for barn og unge skyldes at de lange rørknoklene i skjelettet vokser i lengden før de vokser i bredden. Det gjør at skjelettet ikke er like tykt og sterkt som hos ferdig utvokste personer. I tillegg henger benmineraliseringen etter lengdeveksten i puberteten, selv om det generelt er økt benmineralisering i puberteten (Benmineralisering er en prosess som gjør nydannet vev i knokkelen om til sterkt benvev). På enden av knoklene er det såkalte vekstsoner helt til man er ferdig utvokst. Vekstsonene er også ekstra skadeutsatte, både i form av brudd og overbelastning, da disse består av brusk og ikke bein. Dette gjør at vekstsonene er det svakeste punktet ved en akuttskade eller en belastningsskade. 

I tillegg til vekstrelaterte skader, i for eksempel føttene, knærne og lysken som er belastningsskader, kan barn og unge også få akutte skader. Typiske akutte skader kan være overtråkk, hjernerystelse, kneskålen ut av ledd eller en korsbåndskade. 

Typiske skader: 

  • Schlatters og Sinding-Larsen syndrom
  • Severs
  • Kneskålen ut av ledd
  • Overtråkk
  • Hjernerystelse
  • Lyskesmerte
  • Fremre korsbåndskade
Styrketrening for barn og unge