Hele kroppen i bruk

Hvordan forebygge skader i turn

God teknisk turn er skadefri turn! Fra tidlig alder bør turnere fokusere på korrekt teknikk i landinger, arm- og håndstående øvelser. Dessuten er både god kroppskontroll og belastningsstyring viktig for å redusere antall skader i turn. Programmet nedenfor er laget spesielt for turn. Målet er å øke fleksibiliteten og gjøre kroppen i stand til å tåle de belastninger turn-idretten krever. 

Se program

Skadet?

Få atleter har samme styrke, fleksibilitet og kroppskontroll som turnere. Allikevel er turnere utsatt for både akutte- og belastningsskader. Skadene kan ramme hele kroppen, men særlig armer og bein er utsatt. Her kan du lese mer om de vanligste turn-skadene.