Rygg

Prolaps med nerverotirritasjon

Kun et fåtall av ryggsmerter har med nerver å gjøre.

Opptil 85 % av befolkningen vil på et eller annet tidspunkt få ryggsmerter. Omtrent alle disse blir bra i løpet av tre måneder, mens cirka halvparten vil oppleve et nytt tilfelle. Prolaps med nerverotirritasjon står kun for 5–10 % av alle ryggsmerter og er vanligst i aldersgruppen 20–50 år. Menn er mer utsatt enn kvinner.

Årsak

I ryggsøylen har vi mellomvirvelskiver. Disse består av en tykk, flytende kjerne omringet av sterke fiberringer. Skivene har en viktig støtdempende funksjon. I løpet av livet er det vanlig at det oppstår rifter i fiberringene.

Kjernematerialet kan derfor etter hvert bule- eller i noen tilfeller lekke ut. Dette kalles da for et prolaps. Et prolaps kan forekomme hvor som helst i ryggsøylen, men er vanligst i deler av korsryggen. Man vet ikke helt sikkert hvorfor noen får en prolaps, men alder og genetikk spiller nok en viktig rolle. 

Symptomer og tegn

Smertene kommer plutselig. Nærmest uten forvarsel. Hendelsen kan virke akutt, men er et resultat av en langvarig prosess. Prolaps kan gi direkte kompresjon på en nerve eller skape en betennelsesreaksjon som irriterer en eller flere nerver i ryggsøylen. Denne tilstanden kan gi utstrålende smerter, redusert følesans, prikking og nummenhetsfølelse. Av og til får en også lammelser av bestemte muskelgrupper. Det må understrekes at man kan ha opptil flere prolaps uten å ha symptomer.

Oppsøk lege ved

• Hvilesmerter / konstante smerter • Feber / vekttap • Sterk kraftnedsettelse i bestemte muskelgrupper som blir verre og verre • Bortfall av følesans øverst på innsiden av låret og / eller tap av kontroll over blære- og tarmfunksjon

Diagnose

En prolaps med nerveirritasjon avdekkes ved en systematisk klinisk undersøkelse hos lege eller fysioterapeut. Det er vanligvis ikke nødvendig med bildediagnostikk. Det bør utføres om mistenker alvorlig sykdom. Kun 1-2 % av ryggsmerter har en alvorlig underliggende årsak.

Funn på bildediagnostikk som MR og røntgen må tolkes med varsomhet. Forskning på smertefrie mennesker viser at det er helt vanlig med aldersrelaterte vevsforandringer. Rundt 52 % har bulende virvelskiver, 90 % har forandringer som uttørkede skiver og 28 % har prolaps. Disse forandringene er helt normale og ingen av menneskene opplevde smerten på grunn av dette.

Prolaps uten smerter

Mange har prolapser i ryggsøylen som de aldri er klar over. Det er en naturlig del av av det å bli eldre.

Behandling

Tro det eller ei, dette blir bedre av seg selv med tid. Et prolaps med nerveirritasjon kan ta opptil 3 måneder før en er smertefri. I noen tilfeller tar det lenger tid. Når man har nervesmerter er det normalt at symptomene varierer veldig fra tid til annen.

Forskning viser at negative oppfatninger og tanker rundt smertene kan forlenge plagene. En lege eller fysioterapeut kan hjelpe med å øke din forståelse for tilstanden, smerten og tiltak for bedring. Forskning tyder på at det å gjenoppta aktivitet er essensielt for å bli bra. Velg noe du trives med og som ikke provoserer smerten vesentlig.

Smerten bør ikke stråle ned i bena eller øke i intensitet etter aktivitet. Begynn for eksempel gradvis med løping, sykling, svømming eller generell styrketrening. Trening kan være smertelindrende.

Denne tilstanden behøver sjelden operasjon

Det opereres kun ved spesielle tilfeller. Generelt anbefales konservativ behandling (uten operasjon), da det gir like gode resultater. Smertestillende legemidler kan hjelpe ved akutt innsettende smerte, men har negative langtidseffekter. Bruk av smertelindrende legemidler bør derfor diskuteres med fastlegen.

Rygg