Boksing

Forstuing av finger

En forstuet finger er en relativt vanlig skade. Ikke overraskende ser man denne skaden ofte i idretter der fingrene er spesielt utsatt, slik som håndball, basketball og volleyball.

Forstuing er et begrep man bruker når den skadde har relativt svake symptomer og røntgenbilder ikke viser skader på skjelettet. Skaden skjer som oftest gjennom støt mot fingeren, for eksempel ved fall eller at en ball treffer forkjært på en strak finger.

Symptomer og tegn

Fingeren hovner opp, blir smertefull og øm å ta på, og den stivner fordi leddkapselen og leddbåndet overstrekkes. 

Diagnose

Hvis smertene er sterke, hevelsen er stor eller det er feilstilling, bør det gjøres røntgenundersøkelse for å utelukke bruddskade. Det ikke nødvendig med lege- og røntgenundersøkelse hvis det bare er lett hevelse og ømhet og fingeren kan bøyes og strekkes.  

Behandling

Det er viktig å starte akuttskadebehandling etter PRICE-prinsippene med en gang skaden inntreffer. Se lenke til «akuttskadebehandling hånd». Mange har nytte av immobilisering i gips, skinne eller tape i noen dager for smertelindring og forebygging av hevelse.

Det er viktig å bevege på fingrene samt bøye og strekke håndleddet flere ganger daglig for å redusere hevelse og minimere stivhet i leddene. Treningen bør gjenopptas gradvis.

Prognose

De aller fleste blir helt bra etter å ha forstuet fingeren. Etter omtrent en uke kan man gjenoppta idrettsaktivitet, da er det fordelaktig å legge på aktivitetsteip. Se lenke til aktivitetsteip finger og tommel med videoinstruksjon.  

Hånd