Golf

Håndleddssmerter

Håndleddssmerter er svært vanlige i golf, for uansett hvordan du spiller, så er hendene alltid i bruk.

Selv om Norge har ganske få golfere på elitenivå, er det svært mange som spiller på amatørnivå. Det som skiller proffene fra hobbyspillerne, er at proffene utfører svingen nærmest identisk hver gang. De trener mer og slår også hardere enn sine amatørkolleger.

Vi ser derfor forskjellige type skader blant dem som spiller mye og er gode og dem som spiller sjeldnere og ikke er fullt så gode. I denne artikkelen tar vi for oss håndleddsmerter for begge kategorier av spillere.

Populær idrett

Det er estimert at over 57 millioner mennesker spiller golf verden over.

Hele kroppen

Kroppens helhetlige samspill er viktig i golf, men det er hendene som er den endelige koblingen til golfkølla, og derfor står de sentralt i å kontrollere golfsvingen. I en golfsving skjer det mye i håndleddene. I tillegg går det mye kraft gjennom dem, spesielt i impact, altså treffet på ballen). Håndleddsmerter kan ha forskjellig årsaker, og er en av de vanligste problemene vi ser i idretten.

Risikofaktorer

Er du god i golf, betyr det at svingen din er nærmest identisk hver gang. Det er kanskje fint for handikappet ditt, men det kan resultere at du har større sannsynlighet for å pådra deg en overbelastningsskade. Når du har lite variasjon i golfsvingen, betyr det at du belaster de samme musklene og senene hver gang. Skjer dette litt for ofte, uten tilstrekkelig med hvile, kan du skade deg.

De som ikke er fullt så gode, har også en viss risiko for overbelastning, men denne gruppen har i tillegg en større fare for akutte skader. Det kan skje ved at man treffer mye gress eller treffer en rot, gjerne etter at man har slått et slag der ballen lå vanskelig til. Den siden av kroppen som vender i slagretningen, altså i retning av hullet, er mest utsatt for skadeproblematikk. Grunnen er at denne siden tar imot det meste av kraften og bevegelsesutslaget.

Symptomer og tegn

Ved akutte håndleddskader oppstår smerten som følge av en spesifikk hendelse. Ved overbelastningsproblematikk kommer smerten ofte gradvis, men ikke alltid. Av og til kan disse skadene virke akutte, mens de i virkeligheten er dråpen som får begeret til å renne over – altså et resultat av overbelastning over tid.

Smertene kan være på begge sider av håndleddet, og ofte vil man være i stand til å spille videre, selv om det ofte ikke vil være det lureste å gjøre.

Diagnose

Stilles av lege eller fysioterapeut etter en systematisk, klinisk undersøkelse. Her vil symptomene (nevnt over) være viktig for å stille diagnosen.

 

Legevakt?

Hvis hevelsen, smerten og stivheten gir seg etter noen dager, er det ikke nødvendig å oppsøke legevakt. Hvis det derimot er tegn til misfarging, kraftig hevelse, synlig feilstilling (at leddet sitter «skjevt»), eller om håndleddet kjennes ustabilt, bør man oppsøke legevakt for å få gjort en røntgenundersøkelse.

 

Behandling

Rett etter at en akutt skade har skjedd, bør man behandles etter PRICE-prinsippet og såkalt ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler, som for eksempel Ibux eller Voltaren. Du kan lese mer om dette ved å følge lenken til akuttskadebehandling for hånd (under «Les mer» et annet sted på siden). Det anbefales å holde skadestedet i ro noen dager. Deretter bør treningen gjenopptas gradvis, og det kan være lurt å teipe eller bruke en støtteskinne når man returnerer til idrettsaktiviteter.

For smerter knyttet til overbelastningsproblematikk kan det også hjelpe å avstå fra den smertefulle aktiviteten i en periode. Dette kan bety alt fra noen dager til noen uker uten golf.

Alternativ trening

Andre kan gjøre enkle justeringer, som å redusere treningsmengden eller trene litt annerledes i en periode. Det kan f.eks. være å legge mer vekt på nærspill, som chipping og putting, fremfor å stå på driving range. Man må ikke nødvendigvis avstå fra aktiviteten helt. Et strukturert treningsprogram er å anbefale. Teknikken bør kartlegges for å se om man kan minske belastningen ved å utføre bevegelsene annerledes. Et viktig aspekt ved rehabiliteringen er å gå gradvis tilbake til idrettsspesifikke aktiviteter.

Uavhengig av om skaden har oppstått akutt eller over tid, anbefales det å oppsøke en fysioterapeut med erfaring fra behandling av golfrelaterte plager.