Klatring

Fingertrening

Start fingertreningen på store grep og gode lister - og øk belastningen gradvis! Det anbefales jevn klatring i minst to år før spesifikk fingertrening påbegynnes.

 


Grunnet risiko for skader på fingrenes vekstsoner har spesifikk fingertrening, slik som dødhengtrening, frem til nå blitt frarådet unge utøvere i vekst. Norges Klatreforbund anbefaler fremdeles å utvise forsiktighet ved spesifikk fingertrening for yngre utøvere som enda ikke er ferdig utvokst i fingrene, men basert på nyere kunnskap vil vi likevel ikke lenger kategorisk fraråde dødhengtrening for denne utøvergruppen.

Treningsmetodene i dette programmet åpner for å gjøre dødhengtrening på trygge og forsvarlige måter. Kontrollert styrketrening for fingrene, lagt inn i et fornuftig treningsprogram, vil bidra til å øke fingerstyrke gjennom tryggere treningsmetoder enn fingertunge klatre- og buldreøkter. Belastningen på fingrene er lavere i dødhengtreningen gjort i disse øvelsene enn under vanlige klatre- og buldreøkter.  På den måten kan treningen være med å redusere risikoen for senere fingerskader, da forskningsresultater fra andre idretter viser at strukturert styrketrening bidrar til å redusere skaderisiko.

Norges Klatreforbund vil fremdeles fraråde campustrening og et ensidig fokus på fingertung klatring og buldring. Det oppfordres i stedet til at unge klatrere trener variert for å bli så komplette klatrere som mulig. Fingerplager skal tas på alvor og utredes av kvalifisert helsepersonell, for å unngå alvorlige skader på fingrenes vekstsoner. Juniorklatrere med fingersmerter skal undersøkes både med røntgenbilde og helst av en håndkirurg. 

 

Klatring